Ffeithiau Allweddol

Niferoedd

 • Lle i dros 650 o fyfyrwyr, gan gynnwys:
 • Dros 400 o fannau astudio agored a chymdeithasol
 • Ardaloedd astudio tawel i 150 o fyfyrwyr
 • 850,000 o eitemau print

Cyfleusterau

 • Ystafelloedd astudio ôl-raddedig a chyfrifiaduron
 • Ystafell gyfrifiadura ac addysgu fawr
 • Pod gr┼Áp astudio
 • Ystafelloedd cyfweliad un i un
 • Desg gymorth ar gyfer y llyfrgell, cymorth academaidd, cyflogadwyedd a chyfrifiadura
 • Caffi Starbucks hunanwasanaeth 24 awr

Gwybodaeth am yr Adeilad

 • Mae Llyfrgell y Bae ar ochr y traeth y campws, â golygfeydd dros Fae Abertawe a'r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.
 • BREEAM small thumb 'Da Iawn' yn ôl Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM). BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy.
 • Darllenwch Astudiaeth Achos Llyfrgell y Bae BREEAM Man09 yma.

Gwasanaethau

Gall staff gwasanaeth cwsmeriaid Desg y Llyfrgell helpu ag ymholiadau cyffredinol ynghylch y llyfrgell a TG, megis:

 • benthyca eitemau o'r llyfrgell (llyfrau, cyfnodolion, cyfryngau, gliniadur, cyfarpar cyfryngau)
 • dod o hyd i eitemau yn y llyfrgell
 • cysylltu â' rhwydwaith diwifr
 • mewngofnodi i adnoddau'r llyfrgell

Cysylltwch â Desg y Llyfrgell drwy e-bostio library@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295178

Llyfrgell y Bae

Yng nghanol Campws y Bae, Llyfrgell y Bae yw'r man lle ceir mannau dysgu, ymchwil ac academaidd cymdeithasol sy'n cefnogi gwaith myfyrwyr israddedig, myfyrwyr ôl-raddedig a staff. Bydd y campws yn darparu mynediad at ein hystod lawn o gyfnodolion ar-lein, e-lyfrau, setiau a'n 850,000 o eitemau print, naill ai'n lleol neu, ar gyfer meysydd pwnc penodol, drwy drosglwyddo rhwng ein campysau.