Ffeithiau Allweddol

Cyfleusterau

  • Swyddfeydd a labordai
  • Cyfleusterau addysgu israddedig ac ôl-raddedig
  • Peirianneg Ddeunyddiau, gan gynnwys cyfleusterau profi a Microsgopau Sganio Electron
  • Prif weithdy peirianneg a gweithdy Fformiwla Myfyrwyr

Cydleoli

Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru (WCPC)

Y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Caenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol (SPECIFIC)

Gwybodaeth am yr Adeilad

Adeilad 11,000m²

BREEAM small thumb ardderchog. BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy

Darllenwch ASTUDIAETH ACHOS ISM BREEAM MAN09   Engineering East BREEAM Man09 CASE STUDY

Disgyblaethau

Prif ddisgyblaethau: Peirianneg Sifil, Peirianneg Drydanol ac Electronig, Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Adeilad Dwyreiniol Peirianneg – cartref y Cyfleuster Cynhyrchu

Mae Adeilad Dwyreiniol Peirianneg ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn rhan o'r Coleg Peirianneg. Mae’n darparu cyfleusterau addysgu israddedig ac ôl-raddedig, ardaloedd gwaith a gofod ymchwil i staff a myfyrwyr ymchwil sy’n ymwneud â Pheirianneg Sifil, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Ddeunyddiau a Pheirianneg Fecanyddol. Bydd yr adeilad yn cynnwys y prif gyfleusterau gweithdy ar gyfer y Coleg Peirianneg cyfan hefyd.

Mae Adeilad Dwyreiniol Peirianneg yn gartref i'r Cyfleuster Cynhyrchu, sy'n adnodd ymchwil a datblygu ar gyfer cymwysiadau gweithgynhyrchu yn y sector gweithgynhyrchu uwch. Mae'n gartref i gyfleuster Microsgop Sganio Electron o'r radd flaenaf, Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru a phrosiect y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol (SPECIFIC).

Mae Adeilad Dwyreiniol Peirianneg yn cynnwys grwpiau ymchwil sy'n astudio polymerau a deunyddiau cyfansawdd, deunyddiau, peirianneg sifil, electroneg a gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff. Mae ganddo wyth Hyb Ymchwil yn lletya hyd at 60 aelod staff academaidd a hyd at 275 o ymchwilwyr.

Dyluniwyd yr adeilad i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr ac ar gyfer ymchwil, yn enwedig ym maes gweithgynhyrchu. Mae'n cynnig gofod ymchwil sy'n hyblyg ac yn fawr a fydd yn galluogi cynnal arbrofion a datblygu prototeipiau ar raddfa lawn.

Mae Adeilad Dwyreiniol Peirianneg yn gartref i'r Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg (EMC) sydd, ar y cyd â Hyb Arloesi Bae Abertawe, wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Darllenwch ragor am y Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg.