Ffeithiau Allweddol

Cyfleusterau

Swyddfeydd staff academaidd, ystafelloedd cynadledda a chyfarfod, gweithdai a labordai ymchwil

Technoleg

Cyfleuster twnnel gwynt sy'n cynnwys twnnel gwynt graddfa fawr a adeiladwyd i'r diben sy'n gallu cyrraedd cyflymder o hyd at 50m/s

Efelychydd hedfan Merlin wedi'i ddiweddaru'n llawn sy'n darparu delweddu 3D hynod soffistigedig a galluoedd mapio tir sidelli go iawn

Gwybodaeth am yr Adeilad

Adeilad 11,000m²

BREEAM small thumb‌ Ardderchog. BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am radd  Engineering Central BREEAM Case Study

Disgyblaethau

Yn canolbwyntio ar ddylunio cysyniadol, modelu cyfrifiadurol, efelychu ac optimeiddio

Prif ddisgyblaethau: Peirianneg Awyrofod, Peirianneg Fecanyddol, Nanodechnoleg a Pheirianneg Gemegol

Cartref i arbenigwyr deinameg hylif gyfrifiannol (CFD) dyluniad BLOODHOUND SSC 

Adeilad Canolog Peirianneg

Mae Adeilad Canolog Peirianneg yn rhan o’r Coleg Peirianneg ac mae’n canolbwyntio ar beirianneg a gweithgynhyrchu uwch. Mae'n gartref i Hyb Arloesi Bae Abertawe sydd, yn ogystal â'r Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg (EMC), wedi'u hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae gan Adeilad Canolog Peirianneg gyfleusterau o safon fyd-eang ar gyfer addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, yn ogystal â chyfleusterau ymchwil a datblygu diwydiannol mewn adeilad o'r radd flaenaf. Mae Adeilad Canolog Peirianneg yn cynrychioli buddsoddiad oddeutu £36 miliwn a fydd yn galluogi i'r Brifysgol gynyddu ei gweithgareddau mewn peirianneg a gweithgynhyrchu uwch.

Mae Adeilad Canolog Peirianneg yn cynorthwyo gyda'r canlynol hefyd:

  • Addysgu israddedig ac ôl-raddedig.
  • Iechyd a'r Biowyddorau i ddatblygu atebion peirianneg i heriau iechyd, gan gynnwys nanodechnoleg a dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu er mwyn cynhyrchu ar sail dyfeisiau prototeip.
  • Economi Carbon Isel mewn meysydd megis datblygu deunyddiau ar gyfer lleihau pwysau a pherfformiad erodeinamig.
  • Clwstwr Economi Digidol i ddatblygu caledwedd a thechnolegau diwifr.

Mae'r rhyngweithio rhwng y meysydd pwnc yn gymhleth iawn ac mae sawl maes lle gellir integreiddio a chynnig cefnogaeth rhwng un ddisgyblaeth a'r llall.

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

ERDF logo for comp foundry page