Campws y Bae

Mae Campws y Bae Prifysgol Abertawe ar 65 erw o dir ar hen safle BP Transit yng Nghastell-nedd Port Talbot, ar y ffordd ddwyreiniol i mewn i Abertawe. Un o'r rhagoriaethau yw'r ffaith mai hi yw un o'r ychydig brifysgolion yn y byd â mynediad uniongyrchol at draeth a phromenâd glan môr ei hun. Mae'r Campws yn safle academaidd â phreswylfeydd i fyfyrwyr a gofod ar gyfer ymchwil, gyda'r olaf yn rhan o gyfres o gytundebau â chwmnïau rhyngwladol a chenedlaethol.

Wrth i'r gwaith datblygu barhau tan 2020, mae'r mwyafrif o'r gwaith eisoes wedi'i gwblhau yng ngham cyntaf y gwaith adeiladu, ac agorwyd ym mis Medi 2015.

Mae'r Coleg Peirianneg a'r Ysgol Reolaeth wedi'u lleoli ar Gampws y Bae.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • Canolfan Wybodaeth y Tŵr, sy'n gartref i'r gwasanaethau cymorth canolog i fyfyrwyr
  • Llyfrgell y Bae o'r radd flaenaf
  • Undeb y Myfyrwyr
  • Cyfleusterau ac ystafelloedd cyfarfod

Y Neuadd Fawr, sy'n cynnwys awditoriwm â 700 o seddi, darlithfeydd a chaffi sy'n cynnig golygfeydd godidog ar draws Bae Abertawe tuag at Bae Baglan a Gŵyr.

Bydd darpariaeth arlwyo eang ledled y Campws, gan gynnwys caffis, barrau a bwyty, unedau manwerthu yn cynnwys marchnad fach, golchdy a pheiriannau arian. Yn ogystal â hyn oll, mae cyfleusterau chwaraeon hamdden a thraeth i bawb eu mwynhau.

Ariennir y prosiect amlbartner cyhoeddus a phreifat hwn drwy gyfuniad o arian y Brifysgol; Llywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, Banc Buddsoddi Ewrop ac M & G Investments gyda St Modwen. Y contractwyr ar y safle yw Vinci Construction, Bouygues UK a Galliford Try

 

Funders logo grey background jpeg