Ffeithiau Allweddol

Ffeithiau Allweddol

 • Cyfleuster ymchwil ynni isel ar y cyd o'r radd flaenaf.
 • Adeilad nodedig ar gyfer yr Ymddiriedolaeth a'r Brifysgol.
 • Cyfleuster sy'n cysylltu'r ddau safle ac yn annog llif o gerddwyr.
 • Cysyniad sy'n uno'r ardaloedd dinesig ger pob mynedfa.

Gwybodaeth am yr Adeilad

Cynlluniwyd yr adeilad i'r safonau amgylcheddol uchaf, ac arweiniwyd cysyniad yr adeilad a threfn y llety gan yr amodau a reolir sy'n angenrheidiol ar gyfer ymchwil nanodechnoleg a'r angen i leihau ynni ac edrych ar ddulliau goddefol o wyntyllu, goleuo ac oeri.

Cydleoli

 • Y Ganolfan Nanoiechyd (CNH): mae'r Adran newydd hon yn canolbwyntio ar greu cynnyrch sy'n cyfuno nanobeirianneg â chymwysiadau biolegol.
 • Uned Ymchwil Clinigol (CRU): yn ymchwilio i driniaethau meddygol arloesol ar gyfer afiechydon cyffredin.
 • Adran CHIRAL: ymchwil i ddulliau effeithiol o ddosbarthu gwybodaeth feddygol.
 • Yr Adran Sganio: cyfleusterau ymchwil sganio MRI a CAT uwch.
 • Unedau Swyddfa "Deori": swyddfeydd i'w rhentu ar gyfer detholiad o gwmnïau sy'n gweithio ym maes gwyddor bywyd.

Partneriaeth

Llywodraeth Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU)

IBM

Partneriaid busnes a diwydiant

Y Sefydliad Gwyddor Bywyd - Cam 2, a'r Ganolfan Nanoiechyd

Mae ILS2 wedi'i leoli ar dir Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU) ac yn cael ei reoli gan Brifysgol Abertawe. Y prif adrannau sy'n rhan o'r cyfleuster yw:

 • Y Ganolfan Nanoiechyd (CNH): mae'r Adran newydd hon yn canolbwyntio ar greu cynnyrch sy'n cyfuno nanobeirianneg â chymwysiadau biolegol.
 • Uned Ymchwil Clinigol (CRU): yn ymchwilio i driniaethau meddygol arloesol ar gyfer afiechydon cyffredin.
 • Adran CHIRAL: ymchwil i ddulliau effeithiol o ddosbarthu gwybodaeth feddygol.
 • Yr Adran Sganio: cyfleusterau ymchwil sganio MRI a CAT uwch.
 • Unedau Swyddfa "Deori": swyddfeydd i'w rhentu ar gyfer detholiad o gwmnïau sy'n gweithio ym maes gwyddor bywyd.