Ffeithiau Allweddol

Cyfleusterau

Chwe llawr sy'n cynnwys swyddfeydd, ystafelloedd cynadledda a chyfarfod, labordai technoleg gwybodaeth diogelwch uchel ac ystafell gweinydd.

Saernïaeth Cyfrifiadura Perfformiad Uchel er mwyn gallu rhannu data ar raddfa fawr yn ddiogel.

Gwybodaeth am yr Adeilad

Adeiladwyd i'r diben am £8 miliwn

2900m²

BREEAM small thumb Ardderchog. BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy.

Disgyblaethau

Canolbwyntio ar ymchwil e-Iechyd a data gweinyddol i ryddhau potensial data ar raddfa fawr.

Ariannu

Ariennir gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC), y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Llywodraeth Cymru.

Gwyddor Data

Mae'r Adeilad Gwyddor Data yn ychwanegu at Adeiladau 1 a 2 Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS) yr Ysgol Feddygaeth. Agorodd yn haf 2015 gan ddod â dwy Ganolfan Ragoriaeth at ei gilydd o dan un to, sef Sefydliad Farr Ymchwil Gwybodeg Iechyd gwerth £2015 miliwn a Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (ADRC Cymru) newydd gwerth £8 miliwn, gan alluogi i ymchwilwyr gydweithio i ryddhau potensial data ar raddfa fawr i gynnal ymchwil pwerus newydd.

Mae'r cyfleuster ymchwil 2,900m² yn bosib drwy ariannu gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC), y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Llywodraeth Cymru; bydd yn parhau â'r prosesau cynllunio ac adeiladu arloesol a ddefnyddir yn ILS 1 a 2; ac mae Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) wedi'i ardystio'n Rhagorol, gan ychwanegu at ymrwymiad y Brifysgol i ystâd gynaliadwy.

Gweledigaeth yr Adeilad Gwyddor Data yw creu canolfan o safon fyd-eang mewn ymchwil, hyfforddiant a datblygu e-Iechyd a data gweinyddol drwy gyfleusterau dadansoddi a chysylltu data pwerus a chadarn o'r radd flaenaf. Bydd yr adeilad rhyngddisgyblaethol heb ei ail yn ferw o arloesedd, gan ganiatáu i ymchwilwyr a staff y GIG a diwydiannau i weithio gyda'i gilydd ar wyddor data sydd ar flaen y gad, gan ddiogelu preifatrwydd.

Bydd ymgysylltu â’r cyhoedd yn ganolbwynt i'r gwaith i sicrhau bod manteision y math hwn o waith yn dderbyniol ac yn weledol. Bydd cydweithio yn ysgogi cynhyrchiad gwahanol ddatrysiadau gwybodeg i danategu darpariaeth gwasanaethau a thriniaethau gwell ac sydd wedi'u targedu ar gyfer cleifion y GIG a manteision cyhoeddus ehangach.