Adeilad Wallace

Adeiladwyd yr Adeilad Gradd II Rhestredig mewn dau gam rhwng 1953 a 1961. Erbyn 2012 roedd angen ailwampio'r adeilad yn sylweddol er mwyn darparu gofod addysgu hyblyg ac ymarferol, gwella cyfleoedd i ddarparu mannau cymdeithasol, gwneud y mwyaf o'r gofod mewn adeilad o gelloedd, a gwella'r profiad i fyfyrwyr o ganlyniad i hynny.