Adeilad Grove

Adeilad Grove yw prif leoliad yr Ysgol Feddygaeth. Oherwydd gofynion addysgu newidiol, technoleg newydd a chynnydd yn y nifer o fyfyrwyr, roedd rhaglen o newidiadau ac ailwampio yn angenrheidiol, a ddigwyddodd dros ddau gam.

Yn 2010, roedd y gwaith ailwampio yn cynnwys gosod ffenestri dwbl alwminiwm, newid hen stordy yn ystafell gyffredin ôl-raddedig a newid labordy diangen yn swyddfeydd i staff addysgu.

Roedd y gwaith yn 2011 yn cynnwys ailwampio tai bach drwy'r holl adeilad, ailaddurno mannau cyffredin, newid hen labordy yn fan addysgu sgiliau clinigol a newid labordy arall yn ystafell ddarlithio feddygol.

Defnyddiwyd gorffeniadau lliwgar a gwydn, ond rhad, i wella'r amgylchedd i fyfyrwyr a staff.