Campws Parc Singleton

Sefydlwyd Campws Parc Singleton, ein campws 47 erw, ym 1920. Mae mewn lleoliad gwych mewn parc, yn agos at ganol y ddinas, dafliad carreg o draeth tywod.

Yn 2010 dechreuom raglen newid a gweddnewid, ac rydym eisoes wedi buddsoddi dros £72 miliwn ynddi. Mae'r rhaglen barhaus yn gwneud y mwyaf o'r adeiladau presennol drwy wella eu hapêl esthetig a'u perfformiad o ran ynni.

Mae datblygiadau sylweddol wedi bod ar Gampws Parc Singleton dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys adeiladu Sefydliad Gwyddor Bywyd 2 (Y Ganolfan NanoIechyd) ac ailwampio nifer o'r darlithfeydd (Wallace a Grove), adeiladu wynebau newydd (Faraday) a chynigion manwerthu (siopau a chaffis yn NhÅ· Fulton). Mae'r rhaglen barhaus yn gwneud y mwyaf o'r adeiladau presennol drwy wella eu hapêl esthetig a'u perfformiad o ran ynni.