Datblygiadau a Gwblhawyd

Bydd y cyfleusterau newydd o safon fyd-eang a'r arbenigedd ymchwil blaenllaw yn denu cwmnïau rhyngwladol ac yn helpu i gefnogi datblygiad mentrau maint canolig a chwmnïau cychwynnol. Bydd hyn yn galluogi i'r Brifysgol weithio gyda'r cwmnïau a all dyfu'n gyflym ac sydd wedi alinio i'n hymchwil.

Bydd y newidiadau hyn yn llunio'r Brifysgol am byth. Fel un Brifysgol â dau gampws eithriadol, byddwn yn gallu darparu'r gorau o ran dysgu mewn dosbarth a chyfleusterau cymdeithasol a byw i wella profiad y myfyrwyr, staff ac ymwelwyr i lefelau uwch fyth, gan gynyddu ein proffil ar y llwyfan rhyngwladol.

Campws y Bae

Mae'r campws gwych 65 erw newydd, Campws y Bae, ar lan y môr ar y ffordd ddwyreiniol i mewn i Abertawe, ac mae'n gartref i'r Coleg Peirianneg a'r Ysgol Reolaeth.

Campws Parc Singleton

Mae Campws Parc Singleton wedi gweld adnewyddu a gwelliannau sylweddol eisoes ar ei ystâd 47 erw, a dros y blynyddoedd nesaf bydd yn gweld gweddnewid ac adnewyddu pellach.