Datblygu'r Campws - Buddsoddi er dyfodol gwell

Prif Adeiladau

Dechreuodd datblygiadau Cam 2 Prifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2016. Mae datblygiadau Cam 2 yn cynnwys Campws y Bae a Champws Parc Singleton

Cam 1 Wedi'i Gwblhau

Rydym eisoes wedi buddsoddi dros £72 miliwn yng Nghampws Parc Singleton a £450 miliwn yng Nghampws y Bae.