Hyfforddiant

Rhoddwn hyfforddiant ar ystod o bynciau Iechyd a Diogelwch gan ddefnyddio darparwyr hyfforddi mewnol ac allanol. Gallwn gynorthwyo i ganfod darparwyr addas ar gyfer gofynion hyfforddi arbenigol ar gais.

E-Ddysgu

Mynediad at E-Ddysgu yma

Hyfforddiant
  • Cliciwch yma i archebu’ch cwrs
  • Mae modd gweld gwybodaeth lawn am y cwrs yma