A fyddech cystal â rhoi’r dyddiad a’r amser y gwelsoch y digwyddiad andwyol / y daethoch yn ymwybodol ohono
A fyddech cystal â dweud wrthym:

A arweiniodd y digwyddiad andwyol hwn at: