Adran B – Pwy oedd yn y digwyddiad andwyol
Statws:
Ydyw’r digwyddiad andwyol wedi arwain at absenoldeb o’r gwaith?
Rhan 2
Oes rhaid rhoi gwybod i RIDDOR/CNC
Y dyddiad a’r amser y rhoddwyd gwybod iddynt (SHE yn unig)
A’i cofnodwyd yn y Llyfr damweiniau?
Lefel yr ymchwilio
Cynhaliwyd yr asesiad cychwynnol gan: