Deunyddiau na ellir eu hailgylchu

Deunyddiau na ellir eu hailgylchu

Math o Wastraff: Gwastraff na ellir ei ailgylchu gan gynnwys polystyren, tyweli llaw / hancesi papur, tapiau fideo/sain, stribedi/bandinau, cwpanau coffi, pecynnau creision, pecynnu halogedig.

Plastigion

Plastigion

Math o Wastraff: Poteli plastig gwag a chynwysyddion glân.

Peidiwch â rhoi: Deunydd glân yn unig. Dim tetrapaks. Dim pecynnau creision.

Caniau

Caniau

Math o Wastraff: Alwminiwm a thun, tuniau bwyd (wedi’u rinsio)

Peidiwch â rhoi: Tuniau halogedig. Deunydd glân yn unig.

Papur a Chardfwrdd

Papur a Chardfwrdd

Math o Wastraff: Papur swyddfa, papurau newydd, cylchgronau, llyfrau, amlenni (heb ffenestr), ychydig o gardfwrdd

Peidiwch â Rhoi: Cwpanau coffi gan na ellir eu hailgylchu.

Gwydr cymysg

Gwydr cymysg

Math o Wastraff: Poteli a jariau glân. Gwydr o bob lliw - gwyrdd, clir, gwyn, glas.

Peidiwch â Rhoi: Poteli neu jariau halogedig.

Gwastraff bwyd

Gwastraff bwyd

Math o Wastraff: Gwastraff bwyd gan gynnwys bagiau te, gwaddodion coffi, plicion, brechdanau heb eu bwyta.

Peidiwch â rhoi: Difwynwyr megis plastig, papur, neu ddeunydd lapio.

Cwpanau Coffi

Cwpanau Coffi

Math o Wastraff: Rhowch gwpanau coffi yn y biniau cwpan pwrpasol neu yn y biniau ar gyfer deunyddiau na ellir eu hailgylchu (DU) os nad oes bin cwpanau ar gael.

Mae biniau cwpanau yn helpu i wahanu ac i osgoi halogiad.

Papur cyfrinachol

Papur cyfrinachol

Mae yna ddwy ffordd i gael gwared â phapur cyfrinachol:

  1. Rhowch y papur yn y bagiau gwastraff cyfrinachol glas.
  2. Rhwygwch y papur a’i roi mewn bagiau ailgylchu clir i’r glanhawyr eu casglu