Gweithredoedd y Bae

Mae’n Tîm Gweithredoedd y Bae’n cynnig gwasanaeth hyblyg 24 awr, yn darparu ystod o wasanaethau trwy system reoli matrics. Yn eu plith mae:

  • Gwasanaethau adeiladu (porthora a mân waith cynnal a chadw)
  • Gwasanaeth lleoliad i’r Neuadd Fawr (yn cynnwys gosod y dodrefn a’r llwyfan)
  • Stiwardio
  • Darparu staff i roi gwasanaethau arlwyo a lletygarwch
  • Cefnogi gwaith darparu tiroedd a glanhau
  • Rheoli digwyddiadau gweithredol
  • Rheoli Adnoddau Dynol