Gwasanaethau’r Ystafell Bost

Gwasanaeth canolog yw ein gwasanaeth post a chludiant sy’n rheoli’r rhan fwyaf o’r post a ddaw i mewn ac allan.

Mae’r Ystafell Bost yn defnyddio peiriant ffrancio ac mae’n danfon ac yn casglu post o’r ddau gampws – Campws y Bae a Champws Parc Singleton.

Mae Tîm Gwasanaethau’r Ystafell Bost hefyd yn cynorthwyo gyda danfon offer y storfa. Rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal a chadw holl gerbydau Ystadau a Rheoli Cyfleusterau, darparu gwasanaeth gyrru i’r Is-ganghellor a gwesteion sy’n ymweld, a gwasanaeth bws mini sy’n golygu oddeutu chwe taith y diwrnod i’r Ysgol Glinigol.  

Pe byddech yn dymuno cymorth gyda gwasanaeth post neu gludiant, cofnodwch gais trwy ddesg gymorth TAWE yma.

Gwasanaethau

Gwasanaethau y gall Adran yr Ystafell Bost eu cynnig i chi:

  • Cyngor ar y ffordd fwyaf economaidd o anfon post eich adran trwy’r Post Brenhinol.  
  • Rhoi gwybodaeth am yr opsiynau ar gyfer postio post mawr neu eitemau trymach
  • Trefnu i gael argraffu logos sy’n hyrwyddo’r Brifysgol neu’r adran ar eich amlenni

Cyngor defnyddiol gan y Post Brenhinol ar feintiadau postio

Adborth

Adborth

Rydym yn awyddus i gael adborth ar ein gwasanaethau. Anfonwch e-bost atom yn mailroom-supervisor@swansea.ac.uk