Manylion glanhau cyffredinol ar gyfer ystafelloedd dysgu a darlithio

Man  - YSTAFELLOEDD DYSGU A DARLITHIO

Tasg

Dyddiol

Ddwywaith yr wythnos

Wythnosol

Yn ôl y Gofyn

Gwaith codi llwch cyffredinol yn cynnwys  siliau, silffoedd, offer cuddio ceblau a rheiddiaduron

Sychu gyda chadach tamp a sbot-lanhau, codi llwch, marciau a saim

 

 

Mannau wedi’u gwydro, wedi’u gosod mewn drysau, cynteddau â mynedfa wydr

Glanhau a pholisio’n ôl y gofyn, dim marciau, gorffenwaith di-staen

 

 

Lloriau – wedi’u carpedu

Eu hwfro, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau

 

 

 

Lloriau - wynebau caled

Eu sgubo, eu golchi a’u caboli’n briodol, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau. Gorffenwaith sy’n addas i’r llawr.

 

 

 

Biniau ailgylchu

Gwagio ysbwriel o’r biniau, rhoi bagiau newydd ynddynt, eu glanhau â chadach glwyb neu eu diheintio fel bo’n briodol

 

 

 

Ysbwriel cyffredinol

Cael gwared â gweddill yr ysbwriel, yn cynnwys cofnodi eiddo coll yn briodol