Manylion glanhau cyffredinol ar gyfer mynedfeydd, derbynfeydd ac ati.

Man  - MYNEDFEYDD, DERBYNFEYDD, GRISIAU A CHORIDORAU

Tasg

Dyddiol

Ddwywaith yr wythnos

Wythnosol

Yn ôl y Gofyn

Biniau ailgylchu

Gwagio ysbwriel o’r biniau, rhoi bagiau newydd ynddynt, eu glanhau â chadach glwyb neu eu diheintio fel bo’n briodol

 

 

 

Grisiau a choridorau – wedi’u carpedu

Eu hwfro, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau

 

 

 

Lloriau - wynebau caled

Eu sgubo, eu golchi a’u caboli’n briodol, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau. Gorffenwaith sy’n addas i’r llawr

 

 

 

Canllawiau

Sychu gyda chadach tamp a sbot-lanhau, codi llwch, marciau a saim

 

 

 

Gwaith codi llwch cyffredinol yn cynnwys  siliau, silffoedd, offer cuddio ceblau a rheiddiaduron

Sychu gyda chadach tamp a sbot-lanhau, codi llwch, marciau a saim

 

 

Lloriau derbynfeydd a mynedfeydd - wynebau caled

Eu sgubo, eu golchi a’u caboli’n briodol, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau. Gorffenwaith sy’n addas i’r llawr

 

 

 

Lloriau derbynfeydd a mynedfeydd - wedi’u carped

Eu hwfro, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau

 

 

 

Dodrefn / seddi

Eu sychu gyda chadach tamp / eu hwfro / eu polisio fel bo’n briodol fel nad oes llwch na staen ar y wyneb