Manylion glanhau cyffredinol ar gyfer labordai

Bydd gofynion glanhau unigol ar gyfer pob labordy gan ddibynnu ar bwrpas eu defnyddio. Sylfaenol yw gwasanaeth llawer ohonynt. Bydd gofyn cael cyfarwyddiadau clir, ysgrifenedig a hyfforddiant ar gyfer pob labordy.

Man  - LABORDAI

 

Tasg

Dyddiol

Ddwywaith yr wythnos

Wythnosol

 

Yn ôl y Gofyn

Biniau ailgylchu

Gwagio ysbwriel o’r biniau, rhoi bagiau newydd ynddynt, eu glanhau â chadach glwyb neu eu diheintio fel bo’n briodol

 

 

 

Lloriau - wynebau caled

Eu sgubo a’u golchi

 

 

 

Basn dwylo, tapiau

Eu golchi, eu glanhau a’u diheintio gan gael gwared â chalch a diheintio’n ôl y gofyn