Manylion glanhau cyffredinol ar gyfer ceginau’r staff

Man  - Ceginau’r Staff

Tasg

Dyddiol

Ddwywaith yr wythnos

Wythnosol

 

Yn ôl y Gofyn

Biniau ailgylchu

Gwagio ysbwriel o’r biniau, rhoi bagiau newydd ynddynt, eu glanhau â chadach glwyb neu eu diheintio fel bo’n briodol

 

 

 

Lloriau - wynebau caled

Eu sgubo, eu golchi a’u caboli’n briodol, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau. Gorffenwaith sy’n addas i’r llawr

 

 

 

Cownteri, sinciau, llestri ac oergelloedd ceginau

Defnyddwyr y cyfleusterau sy’n gyfrifol am lannau’r mannau/offer hyn