Gwasanaethau Glanhau

Mae’r tîm glanhau wedi ymrwymo i roi gwasanaeth o ansawdd gan staff cyfeillgar ac effeithlon ac a gaiff ei archwilio’n rheolaidd gan ein tîm o oruchwylwyr.

Rydym yn gweithio’n agos â’r Tîm Cynaliadwyedd i sicrhau y prynir yr holl gemegolion a deunyddiau glanhau’n unol â pholisïau a chynlluniau cynaliadwyedd y Brifysgol a’r cynllun Rheoli Gwastraff Cyffredinol ac Ailgylchu.

Ceisiadau Glanhau

Mae modd trefnu gwaith glanhau nad yw wedi’i gynnwys yn y fanyleb trwy ddesg gymorth TAWE. Gallai hyn gynnwys glanhau carpedi, glanhau dwys ar gyfer symud swyddfa a darparu staff glanhau i gynorthwyo gyda digwyddiadau gyda’r nos neu ar benwythnosau. Efallai y codir ar rai darpariaethau glanhau. Byddir yn trafod hyn â chi ymlaen llaw.

Ymateb i Argyfwng

Mae gennym aelodau o’r tîm glanhau ar y safle ac ar gael rhwng 8am a 6pm i ymateb i argyfyngau glanhau yn cynnwys colledion hylif, llifogydd neu ofynion toiled.

Am geisiadau i lanhau mewn argyfwng, cysylltwch â’n Desg Gymorth ar 5240.

Adborth

Byddem wrth ein boddau clywed eich adborth ar ein gwasanaeth. Anfonwch e-bost atom gyda’ch sylwadau a’ch barn i cleaningservices@swansea.ac.uk

Manylion glanhau cyffredinol

Am restri llawn o’r rotas glanhau, cliciwch ar yr ystafelloedd penodol isod: