Fideo Rhedeg, Cuddio, Dweud

Mae Rhedeg, Cuddio, Dweud yn ddeunydd ffynhonnell agored a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Diogelwch Gwrthderfysgaeth Genedlaethol (NaCTSO) mewn ymateb i ymosodiad terfysgol arfog posibl tebyg i’r digwyddiadau a welwyd ym Mharis ar 13 Tachwedd 2015 a Brwsel ar 22 Mawrth 2016.

Helpodd y wybodaeth yn y fideo i arbed bywydau yn ystod yr ymosodiad terfysgol unigol yn Nhunisia ym mis Mehefin 2015. Er bod ymosodiad ar Brifysgol Abertawe yn annhebygol,  mae’r Cyflwr Diogelwch Cenedlaethol ar hyn o bryd yn cael ei ystyried yn "ddifrifol", sy'n golygu bod ymosodiad ar y Deyrnas Unedig yn hynod debygol. Mae'r fideo hwn felly wedi ei gynllunio i baratoi pobl ar gyfer digwyddiad posib trwy wneud penderfyniadau gwybodus. Nid yw wedi'i gynllunio i roi braw. Cymerwch yr amser i'w wylio os gwelwch yn dda.

 

Mynd yn ôl i ddiogelwch