Y Ddesg Gymorth a Cheisiadau am Waith

Mae'r Tîm Gwasanaethau Technegol a Pheirianyddol yn gyfrifol am weithrediad system Desg Gymorth yr Adran Ystadau a Rheoli Cyfleusterau.

Gyda dros 10,000 o geisiadau am waith cynnal a chadw, mân waith atgyweirio, glanhau, porthora a gwasanaethau Ystadau a Rheoli Cyfleusterau eraill yn cael eu gwneud bob blwyddyn, mae'r Ddesg Gymorth yn cynnig adnodd hanfodol ar gyfer blaenoriaethu ceisiadau o ar draws dau gampws Prifysgol Abertawe.

Mae ein Desg Gymorth yn cael ei chefnogi gan Ffurflen Gwneud Cais am Waith sydd wedi’i lleoli ar Ddesg Gymorth TAWE. Os hoffech chi wneud cais, cliciwch yma a dilynwch y camau syml ar y sgrin (bydd angen i chi ddarparu cod ailgodi tâl ar gyfer gorchmynion gwaith).