Lleoliad

Mae Prifysgol Abertawe wedi ei gosod mewn parcdir aeddfed a gerddi botanegol, yn edrych dros draeth Bae Abertawe yn ne-orllewin Cymru.

Mae yna olygfeydd arfordirol godidog ar ein stepen drws (rydym wrth ymyl prydferthwch Penrhyn Gŵyr), ac eto rydym o fewn cyrraedd rhwydd i Abertawe, sy'n cynnig bywyd diwylliannol ffyniannus a'r gorau o fywyd dinas fodern.

Mae Campws y Bae wedi’i leoli ar gwr dwyreiniol Abertawe ac mae’n gartref i’r Coleg Peirianneg a’r Ysgol Reolaeth. Agorwyd y campws newydd sbon, 65 erw ar amser ac o fewn y gyllideb ym mis Medi 2015.