Danfoniadau

Mae’n rhaid i bob contractwr fynd i weld y staff diogelwch wrth y giât fynedfa a glynu at y cyfarwyddiadau a roddir o ran parcio a dadlwytho.

Danfoniadau

Dylai pob danfoniad a chasgliad gael eu gwneud rhwng 8am a 4pm.

Llai na 30 munud

Mae parcio tymor byr ar gyfer danfoniadau i gael ei wneud yn y mannau llwytho a danfon yn unig.

Mwy na 30 munud

Os ydych angen mwy na 30 munud, mae angen i chi drefnu hysbysiad dros dro i’w arddangos ar eich cerbyd gyda'n tîm diogelwch. Mae'r tîm diogelwch wedi’i leoli yn y fynedfa i Dŷ Fulton.  Dilynwch y cyfeiriadau a ganlyn: Trowch i'r dde wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad ac ewch drwy'r drysau dwbl ac mae’r Swyddfa Diogelwch gyferbyn â'r peiriannau arian yn y gornel dde. Mae Map o’r Campws ar gael yma

* Gyda digon o rybudd ymlaen llaw, gallwn wneud eithriadau arbennig ar gyfer danfoniadau.

Cysylltiadau Allweddol:

Gallwch gysylltu â'r Uwch Oruchwyliwr Diogelwch fel a ganlyn:

  • Campws Parc Singleton - Ffôn: 01792 295240/294271
  • Campws y Bae - Ffôn: 01792 606010