Swansea University - Staff Ymchwil

Personél

Staff Ymchwil

Mae eich cyfraniad a'ch rôl chi yn bwysig!

RS2

Fel un o'r nifer cynyddol o staff ymchwil talentog ac arloesol yn Abertawe, mae gennych y potensial i wneud enw da i'ch hunan, a dylanwadu ar lwyddiant y Brifysgol. Ceir tua 250 o staff ymchwil ar gontract yma, yn y gwyddorau yn bennaf, ond gyda niferoedd cynyddol ym maes y celfyddydau, busnes a'r dyniaethau. Mae'n amgylchedd ymchwil bywiog lle cewch eich annog i ymestyn eich sgiliau a chyflawni eich uchelgeisiau.
Ceir tua 67,000 o staff ymchwil ar gontract yn y Deyrnas Unedig, sy'n ased cenedlaethol a rhyngwladol gwerthfawr a medrus iawn. Mae bod yn un o'r gr?p hwn yn cynnig cyfleoedd a breintiau unigryw, ac mae hefyd yn peri rhai heriau penodol, yn bennaf mewn perthynas â gyrfaoedd. Nod y we-wybodaeth hon yw eich cefnogi drwy ddarparu dolenni a gwybodaeth defnyddiol a baratowyd yn arbennig ar gyfer ymchwilwyr. .
EDRYCHWN YMLAEN AT GEFNOGI EICH LLWYDDIANT, A DATHLU EICH CYFLAWNIADAU