Swansea University - Gwasanaeth Cwnsela Staff

Personél

Gwasanaeth Cwnsela Staff

Mae'r Brifysgol yn darparu sesiynau cwnsela unigol cyfrinachol ar gyfer staff gyda chynghorwyr a seicotherapyddion profiadol sydd wedi cael hyfforddiant proffesiynol.

Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu iechyd, diogelwch a lles ei chyflogeion, ac mae'n darparu'r gwasanaeth hwn i gynorthwyo staff i ymdrin â materion o fewn y gweithle a materion allanol.
Yn gryno:
- Mae pob cynghorydd a therapydd yn cydymffurfio â chod moeseg a chod ymarfer proffesiynol
- Fel arfer cynigir hyd at chwe sesiwn i gyflogeion, er gellir cynyddu'r nifer hwn mewn achosion penodol
- Dyma rai o'r problemau efallai y byddwch am eu trafod: straen, pryder, iselder, panig, anawsterau sy'n ymwneud â cholled neu salwch, cydberthnasau, problemau gwaith, cyflawniadau proffesiynol neu addysgol.
________________________________________
Er mwyn trefnu apwyntiad neu i gael mwy ragor o wybodaeth, ffoniwch +44 (0)1792 644668. Nodwch y defnyddir peiriant ateb, ac os nad ydym yn gallu ateb eich galwad ar unwaith, ein nod yw eich ffonio yn ôl o fewn 24 awr (ac eithrio penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau).
Rheolir Gwasanaeth Cwnsela Staff y Brifysgol gan aelodau Rhwydwaith Seicotherapi Seicdreiddiol Abertawe.