Croeso

Cenhadaeth yr adran yw 'darparu cyngor proffesiynol a chyfarwyddyd o safon uchel ar faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol er mwyn cefnogi cyflawni amcanion y Brifysgol'.

Gwasanaethau

Cychwyn swydd newydd? Chwilio am swydd? Angen cyngor ar sut i wneud y gorau o gynlluniau amrywiol y Brifysgol? Mae'r Adran Adnoddau Dynol yma i roi'r eglurdeb sydd ei angen arnoch yn yr amgylchedd gwaith cymhleth cyfoes.

Mae'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu'n cynnwys gwybodaeth ar swyddi gwag yn y Brifysgol, cyflogau a phensiynau, cymorth a chyngor ynghylch costau, a chyfarwyddyd, cyngor, a chymorth i sicrhau cyfle cyfartal.

Gobeithio y bydd y wefan yn ddiddorol ac yn addysgiadol. Os bydd gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y wefan neu am y gwasanaethau a ddarperir gan yr adran, cysylltwch â'r adran yn uniongyrchol.

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

David Williams, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 295352, e-bost: D.G.Williams@abertawe.ac.uk

Cynorthwyydd Personol: Mrs Bethan Price, ffôn: +44 (0)1792 295080, e-bost B.Price@abertawe.ac.uk

Dirprwy Gyfarwyddwr (Gweithredoedd)

John Cox, Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 295366, e-bost: P.J.Cox@abertawe.ac.uk

Cyfrifoldebau: Ysgol y Gyfraith, Ysgol Rheoli, Cofrestrfa Academaidd, Swyddfa Derbyn, Swyddfa Cynadleddau, Swyddfa Ryngwladol, Gwasanaethau Cynnal a Chadw, Adran Marchnata, Adran Ymchwil ac Arloesi, Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr.

Cynorthwyydd: Mrs Patricia Davies, ffôn: +44 (0)1792 295137,
e-bost P.G.Davies@abertawe.ac.uk

Tîm Cyfle Cyfartal

Tîm Cyfle Cyfartal

 

 

Cyfle Cyfartal yw trin pobl yn deg; amrywiaeth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Rhagor o wybodaeth:  http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/person233l/cyflecyfartal/

Bethan Lewis, Uwch Swyddog Cyfle Cyfartal
ffôn: +44 (0)1792 513687, e-bost: b.s.lewis@abertawe.ac.uk. 

Misbha Khanum, Swyddog Cyfle Cyfartal
ffôn: +44 (0)1792 602367, e-bost: m.khanum@abertawe.ac.uk  

Charlie James, Cynorthwyydd Gweinyddol (Cyfle Cyfartal)
ffôn: +44 (0)1792 602367, e-bost: charlotte.james@abertawe.ac.uk

Dirprwy Gyfarwyddwr (Galluogi Perfformiad)

Siân Cushion, Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol ffôn: +44 (0)1792 606750, e-bost S.S.Cushion@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau: Galluogi Perfformiad

Sofiya Hussain, Cynorthwyydd Galluogi Perfformiad
ffôn: +44 (0)1792 606488, e-bost Sofiya.Hussain@abertawe.ac.uk

Janet Williams, Cynorthwyydd Galluogi Perfformiad
ffôn: +44 (0)1792 606925, e-bost Janet.M.Williams@abertawe.ac.uk

Tîm Recriwtio

Yn eich cefnogi wrth recriwtio a dyfarnu graddfa

Rhagor o wybodaeth http://www.swansea.ac.uk/personnel/attraction/

Julie Jones, Uwch Swyddog Adnoddau Dynol (HERA/Recriwtio)
ffôn: +44 (0)1792 602833, e-bost: j.c.jones@abertawe.ac.uk

Kathryn Rowlands
, Dadansoddydd Rôl
ffôn: +44 (0)1792 602077, e-bost: k.j.rowlands@abertawe.ac.uk  

Sara Walters, Swyddog Recriwtio
ffôn: +44 (0)1792 602536, e-bost: s.j.walters@abertawe.ac.uk 

Gail Williams
, Swyddog Recriwtio
ffôn: +44 (0)1792 602963, e-bost: g.a.j.williams@abertawe.ac.uk

Hilary Wooldridge
, Cynorthwyydd Recriwtio
ffôn: +44 (0)1792 602368, e-bost: H.M.Wooldridge@abertawe.ac.uk

Tîm Gweithredoedd Adnoddau Dynol

 

yn darparu cymorth, cyfarwyddyd a chyngor ar bob agwedd ar Adnoddau Dynol

Rose Cooze, Swyddog Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 513060, e-bost: R.B.Cooze@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau: Coleg Gwyddoniaeth, Ystadau (Glanhawyr)

Cynorthwyydd: Mrs Clare Thomas, ffôn: +44 (0)1792 602366, e-bost C.E.Thomas@abertawe.ac.uk

Justine Powell, Swyddog Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 295730, e-bost: J.E.Powell@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau: Gwasanaethau Preswyl, Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth, Uned Cyfrifiadura Gweinyddol, Gwasanaethau Cyfryngau, Taliesin, Switsfwrdd.

Cynorthwyydd: Mrs Linda Thomas, ffôn: +44 (0)1792 602170, e-bost: L.C.Thomas@abertawe.ac.uk

Eiri Thomas, Swyddog Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 513048, e-bost: e.thomas@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau: Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Adran Addysg Barhaus Oedolion, Ystadau (Porthorion a Garddwyr).

Cynorthwyydd: Mrs Clare Thomas, ffôn: +44 (0)1792 602366, e-bost C.E.Thomas@abertawe.ac.uk

Lisa Arnold, Swyddog Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 513271, e-bost: L.C.Arnold@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau: Coleg Peirianneg, Gwasanaeth Hyfforddiant Iaith Saesneg, Canolfan Chwaraeon.

Cynorthwyydd: Ms Maria Lewis, ffôn: +44 (0)1792 602369, e-bost M.M.Lewis@abertawe.ac.uk

Suki Collins, Swyddog Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 602141, e-bost: S.Collins@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau: Coleg Meddygaeth, Ystadau, Adran Cyllid, Sefydliad Arloesi, Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol, Swyddfa’r Post.

Cynorthwyydd: Ms Anne-Marie Howe, ffôn: +44 (0)1792 606692, e-bost A.Howe@abertawe.ac.uk

Sally Davies, Swyddog Datblygu / Adnoddau Dynol (Ymchwil)
ffôn: +44 (0)1792 602831, e-bost: sally.a.davies@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau:Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Gwasanaethau Arlwyo

Cynorthwyydd: Mrs Linda Thomas, ffôn: +44 (0)1792 602170, e-bost: L.C.Thomas@abertawe.ac.uk

Galluogi Perfformiad

 

 

 

 

Dan arweinyddiaeth Siân Cushion, Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol, enillodd Prifysgol Abertawe Wobr Arweinyddiaeth a Rheoli'r "Times Higher" yn 2012.

Mae Rhaglen Galluogi Perfformiad y Brifysgol yn amrediad o ymagweddau perthynol gan gynnwys Polisïau, Systemau, Arferion, ac Offer, ac fe'i dyluniwyd i gefnogi, gwella, a datblygu perfformiad aelodau unigol o'r staff, ac felly i gyflawni themâu strategol allweddol y Brifysgol, ac i ymateb i'r heriau polisi. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r Rhaglen Galluogi Perfformiad.

Tîm Systemau Adnoddau Dynol

Jason Williams, Uwch-swyddog Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 513191, e-bost: Jason.M.Williams@abertawe.ac.uk
Cyfrifoldebau: Systemau Adnoddau Dynol a rhoi ABW ar waith

Terry Daniels, Swyddog Datblygu Systemau
e-bost: T.I.Daniels@abertawe.ac.uk

Suzanne Genan, Swyddog Systemau Gwybodaeth Adnoddau Dynol
ffôn: +44 (0)1792 513127, e-bost: S.Genan@abertawe.ac.uk

Mary Davies, Gweinyddydd Adnoddau Dynol (Systemau Swyddfa)
ffôn: +44 (0)1792 295139, e-bost M.E.Davies@abertawe.ac.uk

Rhian Beak, Cynorthwyydd Gweinyddol (Tîm Systemau)
ffôn: +44 (0)1792 513047, e-bost R.Beak@abertawe.ac.uk