Recriwtio Myfyrwyr

Mae timau Recriwtio Myfyrwyr yn gweithio’n galed i ddenu’r ymgeiswyr gorau trwy ymgyrchoedd a marchnata mewn ysgolion, Colegau, Diwrnodau Agored a chynadleddau.  Mae’r tîm yn rhoi gwybodaeth allweddol am gyrsiau, cyllid, gyrfaoedd, llety a gwybodaeth arall i fyfyrwyr posib, athrawon a rhieni.

Prosiectau a chyflawniadau'r 12 mis diwethaf

  • Dosbarthu'r prosbectws wedi cynyddu 20%
  • Archebion ar gyfer y Diwrnodau Agored ar eu newydd wedd wedi cynyddu 30%
  • Ceisiadau gan fyfyrwyr o Gymru wedi cynyddu 11.5% (cynnydd cenedlaethol o 3%) yn dilyn yr ymgyrch mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg
  • 96% wedi asesu'r Diwrnodau Ymweld fel naill ai 'Ardderchog' neu 'Da'
  • Mae Canllaw Person Ifanc i AU a Chanllaw i Rieni ymhlith ystod o gyhoeddiadau newydd

 

  • Nifer y myfyrwyr cartref a thramor ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir wedi mynd y tu hwnt i'r targedau
  • Nifer y myfyrwyr a ymrestrwyd ar gyrsiau ymchwil wedi mynd y tu hwnt i'r targedau
  • Nifer yr ymrestriadau yn ystod y Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion gan bobl nad ydynt â chysylltiad ag Abertawe wedi cynyddu 30%
  • Dewisodd Cynghorau Cyllido'r DU http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/ fel un sy'n dangos enghreifftiau o arfer da (Adroddiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, Ebrill 2014)

 

http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/ 

http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/