Marchnata Busnes

Mae'r tîm Marchnata Busnes yn cyflawni amcanion strategol y Brifysgol ar yr economi wybodaeth. Mae'r tîm yn arwain ar farchnata Campws y Bae trwy ddatblygu offer marchnata, arwain ymgyrchoedd a sicrhau sylw yn y cyfryngau.

Prosiectau a chyflawniadau'r 12 mis diwethaf

  • Cynllun marchnata trawsbynciol a ddarperir mewn partneriaeth â'r Llywodraeth, diwydiant a phartneriaid adeiladu i ddal cyfleoedd ar gyfer datblygu economaidd yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
  • 100% o staff a myfyrwyr yn cael eu hysbysu ar ddatblygiadau campws
  • Fideos wedi'u cynhyrchu yn uwcholeuo datblygiadau campws newydd  - http://www.swansea.ac.uk/media-centre/latest-news/universityreleasesnewbaycampusvideo.php
  • Gwefan, byrddau arddangos a chyhoeddiadau wedi'u cynhyrchu