Digwyddiadau Corfforaethol

Yn arwain ar digwyddiadau corfforaethol a phroffil uchel y Brifysgol, yn datblygu chwaraeon a strategaethau digwyddiadau corfforaethol ar draws y Brifysgol, marchnata chwaraeon fel thema ganolog ar gyfer busnes Prifysgol ac yn hwyluso gwasanaeth cwsmer ac arfer orau.

Prosiectau a chyflawniadau'r 12 mis diwethaf

  • Partneriaethau gyda Rygbi'r Gweilch a Phêl-droed Dinas Abertawe - canlyniadau yn cynnwys cydweithredu meddygol (ee ymchwil anafiadau); ymgysylltu cymunedol, rhannu a datblygu cyfleusterau, lleoliadau myfyrwyr, swyddi preswyl a phrosiectau - hyfforddi a chyfleoedd i gyd-weithio; ymwybyddiaeth o frand a recriwtio myfyrwyr drwy hysbysebu, gweithio gydag ysgolion, nawdd ac ymgyrchoedd recriwtio ar y cyd, cymhellion tocyn ar gyfer myfyrwyr a staff, ymgysylltu â busnes drwy ddigwyddiadau, cyflwyniadau ac arddangosfeydd
  • Trefnu darlithoedd cyhoeddus, elfen VIP o Gynulliadau Gwobrwyon a Graddio, dgwyddiadau Gwobrau Anrhydeddus ymysg eraill
  • Her Farsity Cymru (rhaglen o 30+ o chwaraeon yn cynnwys Undeb y Myfyrwyr, staff a dros 500 o aelodau o glybiau chwaraeon Abertawe, yn diweddu mewn gêm rygbi wedi'i ddarlledu ar y teledu rhwng Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd gyda chynulleidfa o dros 16,000+)
  • Digwyddiadau eraill (e.e lansiad Campws y Bae, canmlwyddiant y Brifysgol ayyb)
  • Cyfranogiad staff gyda datblygiad safonau MRhD, diffiniadau o werthoedd a strategaethau ymgysylltu (wedi derbyn Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Nhachwedd 2014)
  • Prosiect blaen tŷ er mwyn gwella profiad yr ymwelydd wrth fynedfeydd a derbynfeydd y ddau gampws (gan gynnwys arwyddion, dyluniad, celf wedi'i gomisiynu, ymchwil fel celf, staffio, hyfforddiant ayyb)
  • Gwelliannau adborth gan gynnwys blychau awgrymiadau  yn nerbynfeydd, canllawiau grwpiau ffocws a threialu grwpiau ffocws gyda grwpiau gwahanol o fyfyrwyr