Derbyniadau

Mae'r tîm derbyniadau yn rheoli'r broses dderbyn ar gyfer pob cais, yn darparu cymorth i ymholwyr ac ymgeiswyr o'r DU, UE ac o dramor ac yn goruchwylio 'r broses ymgeisio ar gyfer ymgeiswyr hyd nes eu bod yn cofrestru.

Prosiectau a chyflawniadau'r 12 mis diwethaf

  • Cynnydd o 98% mewn ceisiadau o Loegr dros y ddwy flynedd diwethaf
  • Cynnydd o 23% mewn ceisiadau yn cynrychioli cynnydd o 52% yn nifer y ceisiadau dros y ddwy flynedd (cyfartaledd y sector o 7%)
  • Cynnydd bellach o 15% mewn cofrestriadau
  • 9% mwy ym ymgeisio ar gyfer mynediad yn 2015 (4 x cyfartaledd DU)
  • Mae system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) Derbyniadau a Recriwtio (sydd mewn gweithrediad ers Gorffennaf 2013) wedi gwella cyfathrebiad trwy gydol taith yr ymgeisydd, yn galluogi e-byst wedi'u targedu, negeseuon testun awtomatig ayyb. Mae cyfanswm o 756 o e-byst wedi'u hanfon i 84,060 ymholwr ac ymgeisydd
  • Eleni mae ymgyrch Ymgysylltu Rhieni yn dal manylion cyswllt rhieni ar diwrnodau agored ac ymweld ac yn eu targedu â negeseuon priodol

http://www.swansea.ac.uk/admissions/