Datblygu Rhyngwladol

Ma'r tîm Datblygu Rhyngwladol yn datblygu bas myfyrwyr rhyngwladol drwy'r recriwtio effeithiol o fyfyrwyr rhyngwladol, cryfhau rhaglenni astudio a gweithio dramor trwy ysgoloriaethau rhyngwladol wedi'u targedu ac yn ymestyn cysylltiadau byd-eang Abertawe drwy ddatblygu partneriaethau rhyngwladol. 

Prosiectau a chyflawniadau'r 12 mis diwethaf

  • Cynnydd o 15% mewn cofrestriadau israddedig o dramor gyda chymorth strategaeth rhyngwladol (sydd wedi'i gosod ar restr fer Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education) a fideo fer https://www.youtube.com/watch?v=kEN6hVOYDLw#t=25 (winner of CASE Circle of Excellence gold award)
  • Cynnydd o 40% mewn myfyrwyr yn ymgymryd ag astudio neu weithio dramor fel rhan o'u cwrs
  • £100,000 o ysgoloriaethau rhyngwladol wedi eu derbyn drwy bartneriaeth gyda Santander
  • Prosiectau ymgysylltu rhyngwladol wedi'u datblygu gyda Texas, Grenoble, Barcelona, Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe, asiantiaid recriwtio a sefydliadau rhyngwladol
  • Datblygiad Rhyngwladol wedi'i uwcholeuo yn adroddiad Adolygiad Sefydliadol y QAA am "gyfraniad mentrau symudoldeb a rhyngwladoli i ddatblygiad personol a gyrfaol myfyrwyr"