Datblygu a Chyn-fyfyrwyr

Mae'r tîm Datblygiadau Cyn-fyfyrwyr yn ymgysylltu a rhyngweithio â chyn-fyfyrwyr a rhanddeiliaid eraill i gefnogi gweledigaeth a mentrau'r Brifysgol. Mae blaenoriaethau eraill yn cynnwys cynhyrchu incwm allanol, cefnogaeth i fyfyrwyr cyfredol (lleoliadau gwaith a sgyrsiau gyrfaoedd) ymweliadau campws a digwyddiadau; rhaglen o ymchwil ddisgwyledig, diwylliant a stiwardiaeth.

Prosiectau a chyflawniadau'r 12 mis diwethaf

  • Prosiect Mosg ac Aml Ffydd
  • Cais i Gronfa Wolfson
  • Ymgyrch noddi ESRI
  • Postio uniongyrchol i godi arian ar gyfer ysgoloriaethau
  • Postio rhodd i annog cyn-fyfyrwyr a rhanddeiliaid i adael rhodd yn eu hewyllys
  • Cylchgrawn cyn-fyfyrwyr flynyddol a chylchlythyr electronig chwarterol
  • Teithiau dramor i gwrdd â chyn fyfyrwyr a rhanddeiliaid allweddol a sefydlu Penawdau Cyn-Fyfyrwyr Rhyngwladol