Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae'r tîm Cysylltiadau Cyhoeddus yn rheoli ac yn cyfoethogi enw da corfforaethol y Brifysgol trwy ymrwymiad gyda'r cyfryngau, monitro cyfryngol, brandio, cyhoeddiadau print corfforaethol, hyrwyddo ar-lein a chyfryngau cymdeithasol.

Prosiectau a chyflawniadau'r 12 mis diwethaf

  • Dros 3,600 eitem wedi cael sylw yn y cyfryngau ac wedi cyrraedd dros 600 miliwn o bobl mewn o leiaf 45 gwlad
  • Pedair gwobr Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus - am ein cyhoeddiad ymchwil Momentwm http://www.swansea.ac.uk/cy/momentwm/ ymgyrchu cyfryngau cymdeithasol, y gystadleuaeth Farsity flynyddol a'n cynhaliaeth o Bencampwriaeth Athletau Ewrop y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol
  • Mae uchafbwyntiau Cysylltiadau Cyhoeddus rhyngwladol yn cynnwys lansiad rhifyn canmlwyddiant Casgliad o Gerddi Dylan Thomas, digwyddiad dros gyfnod o wythnos mewn tair prifysgol partner yn Nhecsas yn codi ymwybyddiaeth, ysgogi cydweithrediadau ymchwil ac addysgu, ac urddo symudoldeb staff a myfyrwyr
  • Datblygu pecyn cymorth marchnata (yn cynnwys lluniau, logos a thempledi) er mwyn eu defnyddio ar draws y Brifysgol 
  • Datblygu strategaeth cyfathrebu mewnol newydd i'r Brifysgol

Digidol

  • Yn gweithio'n barhaol er mwyn gwella profiad defnyddwyr o'n gwefan
  • Datblygu gwefannau a chynnwys gwe newydd  e.e gwefan Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas http://www.swansea.ac.uk/cy/riah/gwobrryngwladoldylanthomas/
  • 41% o dyfiant yn nifer o 'hoffiadau' Facebook a thyfiant o 31% mewn dilynwyd ar Twitter yn ystod 2014 (y 5ed Prifysgol mwyaf dylanwadol ar Twitter)
  • Cynnydd o 99% mewn ymweliadau i'r wefan clirio trwy ymgyrch ddigidol (wrth gymharu Awst 2014 i Awst 2013)
  • Nifer o fideos wedi'u cynhyrchu i uwcholeuo bywyd ym Mhrifysgol Abertawe https://www.youtube.com/user/SwanseaUniVideo