E. Gwybodaeth ffug neu gamarweiniol i gefnogi cais

E. Gwybodaeth ffug neu gamarweiniol

Ni ddylai ymgeiswyr hepgor unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani neu wybodaeth berthnasol, gwneud unrhyw gamliwiad (er enghraifft, trwy lên-ladrata) na rhoi gwybodaeth ffug ar unrhyw bwynt yn ystod y broses ymgeisio, gan gynnwys ar ôl i gynnig gael ei wneud. Os digwydd hyn, mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i ganslo cais, tynnu cynnig lle yn ôl a/neu ddirymu’r cofrestriad os daw gwybodaeth i’r amlwg ar ôl dechrau’r tymor.  Gellir gweld rhagor o fanylion ar-lein yn: http://www.swan.ac.uk/admissions/InnaccurateInformation/SupportinganApplication/