Polisi ar recriwtio myfyrwyr ag euogfarnau troseddol

Polisi ar recriwtio myfyrwyr ag euogfarnau troseddol

Mae Prifysgol Abertawe'n ymdrechu i hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer yr holl ymgeiswyr sydd â'r cyfuniad iawn o ddoniau, sgiliau a photensial, felly, mae Prifysgol Abertawe’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr amrywiol. Oni bai fod natur y rhaglen yn gofyn am hynny, ni ofynnir i ymgeiswyr ddatgelu euogfarnau sydd wedi darfod yn unol â Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 neu rai nad ydynt yn 'berthnasol'. Ni fydd euogfarn nad yw wedi darfod o reidrwydd yn gwahardd ymgeiswyr rhag cael lle ar y rhaglen o'u dewis. Bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau a chefndir y trosedd(au).