5. Ffioedd Dysgu

Polisi cyfredol y Brifysgol yw lleihau ffioedd dysgu myfyriwr yn ôl cost unrhyw fodiwlau sy'n cael eu heithrio drwy Achredu Dysgu Blaenorol (ond, gweler 4.2 uchod am daliadau ar gyfer ceisiadau am Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol/Dysgu Blaenorol drwy Brofiad). Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i adolygu'r polisi hwn ar unrhyw adeg. Os bydd cais ymgeisydd am Achrediad ar gyfer Dysgu Blaenorol yn llwyddiannus, caiff cost unrhyw fodiwlau sy'n cael eu heithrio ei didynnu o'i ffioedd dysgu.

Fodd bynnag, os bydd yr ymgeisydd yn disgwyl penderfyniad ynghylch cais i Achredu Dysgu Blaenorol ar adeg cofrestru, bydd rhaid iddo dalu'r ffi ddysgu lawn yn brydlon. Os dyfernir credyd tuag at radd iddo wedi hynny, bydd yn derbyn ad-daliad am unrhyw fodiwlau sy'n cael eu heithrio.

Bydd Gwasanaethau Academaidd (Cyllid Myfyrwyr) yn cyfrifo unrhyw ostyngiad yn y ffioedd dysgu ar ôl i'r Swyddfa Derbyn anfon llythyr penderfyniad at yr ymgeisydd a chaiff ei gofnod myfyriwr ei ddiwygio i adlewyrchu hyn.