Achredu Dysgu Blaenorol Polisi

1. Cyflwyniad

At ddiben y ddogfen hon, mae Achredu Dysgu Blaenorol, neu Gydnabod Dysgu Blaenorol, yn cyfeirio at y broses a ddefnyddir gan yn y Brifysgol hon (a llawer eraill) i gydnabod dysgu a gyflawnwyd gan unigolyn cyn cael ei dderbyn i raglen astudio yn Abertawe.

Yn Abertawe, mae'r term yn cwmpasu'r canlynol:

a) Trosglwyddo Credydau – lle dyfarnwyd credydau neu gymhwyster gan sefydliad addysg uwch yn y DU fel rhan o gymhwyster ffurfiol neu gan sefydliad y tu allan i'r DU fel rhan o gymhwyster cyfwerth;

b) Achredu dysgu tystysgrifedig blaenorol - dysgu blaenorol (megis dyfarniadau datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth) sydd ar lefel addysg uwch ond nad yw wedi arwain at ddyfarnu credydau neu gymhwyster addysg uwch;

c) Achredu Dysgu Blaenorol trwy Brofiad - lle mae dysgu a gyflawnir drwy brofiad yn cael ei asesu a’i gydnabod.