Swansea University

Telerau ac amodau

Dylai pob archeb a osodir a phob tendr a wahoddir ar ran Prifysgol Abertawe, Coleg y Drindod a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe fod yn amodol ar Delerau ac Amodau’r Brifysgol briodol.  Ar gyfer pryniant sydd o werth isel neu fach, mae’r sefydliadau wedi cytuno Telerau ac Amodau safonol fel y gwelir isod:

PDF document icon Terms and Conditions

Ar gyfer prif gontractau a fframweithiau o werth uwch, ac ar gyfer tendrau sy’n uwch na throthwy caffael yr UE, mae’r sefydliadau wedi cytuno i ddefnyddio Telerau ac Amodau Model yr OGC ar gyfer Nwyddau neu Wasanaethau fel y gwelir isod:

PDF document icon OGC Model Terms and Conditions

Ar gyfer Gwasanaethau Ymgynghorol, gweler isod ar gyfer Telerau ac Amodau penodol Prifysgol Abertawe:

PDF document icon OGC Model Terms Services Contract

Lle bo hynny’n briodol, dylid ystyried Telerau ac Amodau penodol neu bwrpasol os ydynt yn berthnasol i gontract neu fframwaith, e.e. JCT neu NEC ar gyfer prosiectau gwaith ac adeiladu.