Swansea University

Contractau a chytundebau A – Z

Gwefan CUPID yw’r porthol ar gyfer cytundebau Addysg Uwch sydd ar gael i sefydliadau Addysg Uwch ar draws y DU. Mae’r cysylltiadau isod yn arwain at y cyflenwyr penodedig ar gyfer pob categori.

Sylwer mewn achosion lle ceir mwy nag un cyflenwr, mae’n bosib y bydd eich sefydliad wedi cyflawni tendr bychan neu ymarfer cystadleuaeth bellach er mwyn penodi cyflenwr unigol cymeradwyol o’r rhestrau hyn: Fel arall fe’ch cynghorir i fabwysiadu meincnod neu ymarfer tendr bychan ar gyfer yr holl gyflenwyr sydd ar gael fel sy’n addas.

Sylwer lle ceir mwy nag un cyflenwr, mae pob cyswllt yn eich arwain at un o’r cyflenwyr ar gyfer pob categori; cliciwch ar ‘Cyflenwyr Eraill’ er mwyn edrych ar amserlenni a manylion cyflenwyr ychwanegol.