Swansea University

Cardiau prynu

Mae’r Prifysgolion wedi mabwysiadu’r defnydd o gardiau prynu ar gyfer caffael o werth isel neu ar gyfer pryniant unigryw lle nad yw’r cyflenwr yn fodlon derbyn archeb prynu e.e. ar gyfer prynu tramor, talu ar gyfer cynadleddau, teithio etc. Mae gweithdrefnau penodol wedi’u nodi yn y Llawlyfr ar gyfer Defnyddwyr Cardiau, y mae’n rhaid i aelodau staff sy’n defnyddio cardiau prynu lynu wrthynt er mwyn prynu ar ran y Brifysgol :-

pdf Lawrlwytho Llawlyfr Defnyddwyr y Cerdyn Prynu

Excel document New purchasing card log

Gall Julie Powell, 01792 (29)5890 gynorthwyo gydag ymholiadau ynglyn â’r Cerdyn Prynu neu, yn absenoldeb Julie, cysylltwch â Tom Cadwallader, 01792 (60)2792