Swansea University

Caffael SWWHEP

Mae Partneriaeth Gaffael Addysg Uwch De Orllewin Cymru (SWWHEPP) yn uned gaffael ar y cyd sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe ac sy’n gweithio ar ran Prifysgol Cymru Y drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, a Phrifysgol Abertawe. Mae’r uned, sydd wedi derbyn cyllid gan CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru), yn rhyddhau tendrau ar y cyd ar ran y tri sefydliad ac mae’n rhoi gwybodaeth, cymorth a chyfarwyddyd iddynt.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru, gellid cymhwyso maint y cydweithrediad hwn i Sefydliadau Addysg Uwch a Phellach eraill yn Abertawe a De Orllewin Cymru ac aelodau eraill o Gonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru.

Trinity Saint David  Swansea Metropolitan University Logo Swansea University Logo