Mae angen eich cymorth arnom i ddod â rhannu beiciau i Abertawe!

Yn ystod ein hymgyrch ariannu torfol a fydd yn rhedeg o 6 Tachwedd tan 8 Rhagfyr 2017, rydym yn galw ar staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn ogystal â busnesau a phreswylwyr lleol yn Abertawe i gymryd rhan ac addo rhoi rhodd i'n helpu i ddod â'r cynllun beiciau cyffrous hwn i Abertawe.

Faint y bydd angen i mi addo ei roi i ddod â'r cynllun i Abertawe?

Pa un a ydych yn unigolyn neu'n fusnes, mae amryw symiau y gallwch addo eu rhoi yn ystod ariannu torfol.   Mae'ch rhodd yn bryniant o flaen llaw sy’n golygu y caiff ei brosesu os caiff y cynllun ei lansio'n llwyddiannus yn unig.  Os byddwn yn ennill y gystadleuaeth ac yn llwyddo i ddod â'r cynllun i Abertawe, bydd eich rhodd yn prynu'r canlynol ar eich cyfer: 

I unigolion

 Rhodd

 

Gwobr

£5

Aelodaeth ar brawf am 1 diwrnod

£10

Aelodaeth ar brawf am 1 wythnos

£15

Aelodaeth am dymor (ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn unig)

£25

Aelodaeth am 1 flwyddyn (ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe a myfyrwyr a staff sefydliadau cysylltiedig yn unig) (gweler y tabl isod, I Fusnesau, am fanylion ynghylch sut y gall sefydliadau ddod yn "Sefydliadau Cyswllt").

£50

Pecyn cynllun beiciau cychwynnol cyflawn gan gynnwys aelodaeth am 1 flwyddyn + "Beicio i'r Gwaith: Canllaw i Ddechreuwyr" + map llwybrau beicio lleol.

£100

Byddwch yn un o "Lysgenhadon y Cynllun" a chewch y pecyn cychwynnol uchod + y cyfle i enwi un o'r beiciau a chael eich cydnabod ar y wefan yn ogystal ag ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (mae 50 o lefydd Lysgennad Cynllun ar gael yn unig!) 

£250

Byddwch yn "Aelod am Oes" a chewch aelodaeth o'r cynllun am oes, gwahoddiad i ddigwyddiad lansio'r cynllun yn ogystal â'r pecyn beiciau cychwynnol cyflawn. Byddwch hefyd yn gallu enwi un o'r beiciau a chael eich cydnabod ar y wefan ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. (mae 20 o lefydd Aelod am Oes ar gael yn unig!).

I Fusnesau

Rhodd

 

Gwobr

 

£1,000

Byddwch yn "Sefydliad Cyswllt".  Mae hyn yn rhoi gostyngiad ar dâl aelodaeth i hyd at 500 o staff am 5 mlynedd yn ogystal â threial un diwrnod am ddim i'r holl staff hynny, cydnabyddiaeth ar y wefan, yn ogystal â chydnabyddiaeth ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a chyfarfod adolygu blynyddol gydag un o gynrychiolwyr y cynllun.

£7,500

"Hyrwyddwr Corfforaethol". Mae hyn yn rhoi gostyngiad ar dâl aelodaeth i hyd at 1000 o staff am 5 mlynedd yn ogystal â threial un diwrnod am ddim i'r holl staff hynny, cydnabyddiaeth ar y wefan, yn ogystal â chydnabyddiaeth ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a chyfarfod adolygu blynyddol gydag un o gynrychiolwyr y cynllun a'r cyfle i enwi un o'r gorsafoedd docio (4 lle yn unig ar gael!)

Pryd a Sut yr wyf yn cofnodi fy rhodd?

Mae'r cyfnod ariannu torfol yn dechrau ddydd Llun 6 Tachwedd ac yn gorffen ddydd Gwener 8 Rhagfyr.

Gallwch gofnodi'ch rhodd unrhyw bryd rhwng y dyddiadau hyn ond peidiwch â'i gadael yn rhy hwyr - mae nifer gyfyngedig o rai o'r pecynnau ar gael. 

Byddwn yn eich hysbysu drwy'n cylchlythyr a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol a thrwy bostio gwybodaeth ar y wefan hon am sut a phryd i gofnodi'ch rhodd.

Yn y cyfamser, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr a mynegwch eich diddordeb yn y cynllun a byddwn yn anfon diweddariadau a hysbysiadau rheolaidd atoch ynghylch y cynllun a'r buddion y gallai eu cynnig i Abertawe, yn ogystal â newyddion am ariannu torfol a digwyddiadau cysylltiedig a diweddariadau ynghylch cymryd rhan yn #getswanseacycling. 

Beth arall y gallaf ei wneud i helpu?

Er mwyn ennill Cystadleuaeth Beiciau Santander y Prifysgolion a dod â'r cynllun beiciau i Abertawe, mae angen i ni annog pawb yn Abertawe i gymryd rhan yn #getswanseacycling.

Yn ogystal â chofnodi'ch rhodd yn ystod y cam ariannu torfol rhwng 6 Tachwedd - 8 Rhagfyr, gallwch hefyd helpu trwy roi gwybod i bawb yr ydych yn eu hadnabod am y gystadleuaeth a'r cynllun. Helpwch ni i ledaenu'r neges am#getswanseacycling drwy rannu newyddion a gwybodaeth ar draws eich rhwydweithiau.

Os hoffech wybod mwy am y cynllun, neu os gallwch helpu i hyrwyddo'r cynllun yn Abertawe mewn unrhyw ffordd o gwbl, cysylltwch â ni nawr ar bikeshare@abertawe.ac.uk