Ynghylch Beiciau Santander Prifysgol Abertawe

Yr Hybiau

  • Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe
  • Y Ganolfan Ddinesig
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
  • Parcio a Theithio Ffordd Fabian
  • Campws y Bae

Sut y bydd yn gweithio?

Caiff y cynllun ei redeg gan ein darparwr gwasanaeth lleol drwy Nextbike UK.  Bydd angen i chi gofrestru gyda'r cynllun ac ar ôl gwneud hynny, mae hurio beic yn hawdd ac yn syml:

  • Bydd beiciau ar gael i'w hurio 365 diwrnod y flwyddyn, 24 awr y dydd.
  • Mae hurio beic yn syml - gallwch ddefnyddio ap, ffonio'r llinell gymorth neu ddefnyddio cyfrifiadur wedi'i leoli ar y beic.  
  • Gallwch hurio hyd at bedwar beic ar yr un pryd a'u dychwelyd i unrhyw orsaf ddocio swyddogol.
  • Hefyd, ar ôl cofrestru gyda Beiciau Santander Prifysgol Abertawe, gallwch rentu beiciau ar gynlluniau nextbike mewn 14 o wledydd ledled y bydd (taliadau defnyddio lleol yn gymwys).