Ynghylch Beiciau Santander Prifysgol Abertawe

Bydd y cynllun rhannu beiciau'n cysylltu Campws Parc Singleton  a Champws y Bae, gan ddarparu 50 o feiciau a 90 o "orsafoedd" ar gyfer y gymuned leol, wedi'u lleoli mewn pum hyb ar hyd y llwybr beicio:

Yr Hybiau

  • Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe - 20 gorsaf, 11 beic
  • Y Ganolfan Ddinesig - 20 gorsaf, 11 beic
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - 20 gorsaf, 11 beic
  • Parcio a Theithio Ffordd Fabian - 10 gorsaf, 6 beic
  • Campws y Bae - 20 gorsaf, 11 beic 

Sut y bydd yn gweithio?

Caiff y cynllun ei redeg gan ein darparwr gwasanaeth lleol drwy Nextbike UK.  Bydd angen i chi gofrestru gyda'r cynllun ac ar ôl gwneud hynny, mae hurio beic yn hawdd ac yn syml:

  • Bydd beiciau ar gael i'w hurio 365 diwrnod y flwyddyn, 24 awr y dydd.
  • Mae hurio beic yn syml - gallwch ddefnyddio ap, ffonio'r llinell gymorth neu ddefnyddio cyfrifiadur wedi'i leoli ar y beic.  
  • Gallwch hurio hyd at bedwar beic ar yr un pryd a'u dychwelyd i unrhyw orsaf ddocio swyddogol.
  • Hefyd, ar ôl cofrestru gyda Beiciau Santander Prifysgol Abertawe, gallwch rentu beiciau ar gynlluniau nextbike mewn 14 o wledydd ledled y bydd (taliadau defnyddio lleol yn gymwys).