Ni yw'r enillwyr! - Mae Beiciau Santander ar y ffordd i Abertawe.

Diolch i ymgyrch cyllido torfol anhygoel, pan gawsom ein cefnogi gan 600 o bobl, busnesau a sefydliadau, mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi y bydd cynllun Beiciau Santander y Brifysgol yn cael ei lansio tua diwedd gwanwyn 2018. Hoffem ddiolch yn arbennig i Gyngor Abertawe a Chyngor Cymuned y Mwmbwls am gefnogi'r cynllun a'n helpu i gyrraedd y cam hwn.

Rydym yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni ar gynlluniau i osod y gorsafoedd docio; i dderbyn ac adeiladu'r beiciau; ac i ddatblygu'r system TG a'r wefan i gefnogi gweithrediad y cynllun. Does dim dyddiad lansio cadarn gennym eto, ond byddwn yn ei gyhoeddi cyn gynted ag y caiff ei gadarnhau. Yn y cyfamser, os hoffech gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr, cliciwch ar y ddolen ar y dde.