Cynllun rhannu beiciau i gymuned Abertawe gyfan!

Mae Prifysgol Abertawe wedi curo cystadleuaeth gref i gyrraedd ail gam Cystadleuaeth Beiciau Santander y Prifysgolion!

Yn ystod ail gam y gystadleuaeth, byddwn yn cystadlu yn erbyn pum prifysgol arall yn y DU mewn ymgyrch ariannu torfol, ac os byddwn yn ennill yr ymgyrch hwn, byddwn yn dod â chynllun rhannu beiciau i'r gymuned gyfan, ac yn dod â buddion i holl staff a myfyrwyr y Brifysgol ac i fusnesau lleol, preswylwyr ac ymwelwyr Abertawe!

Y ddwy brifysgol fuddugol fydd y rhai sy'n codi'r canran uchaf o arian uwchben eu targed gweithredol a bydd y ddwy ohonynt yn derbyn y costau cyfalaf ar gyfer cynllun beiciau gwerth £100,000.

Er mwyn ennill y gystadleuaeth a dod â'r cynllun beiciau i Abertawe, mae angen i'r gymuned gyfan gymryd rhan a'n helpu gyda'n gweithgaredd ariannu torfol!