Saumitra Kamat

Saumitra Kamat Astudiodd Saumitra Kamat ym Mhrifysgol Abertawe, gan ennill gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) yn 2005. Mae’n gweithio fel Rheolwr Cyllid Masnachol ar hyn o bryd ar gyfer Dominos UK & Ireland Ltd- y Grwp MSF yn Llundain. Dewisodd Saumitra astudio yn Abertawe oherwydd ei diwylliant cyfoethog, ei chyfleusterau astudio ardderchog a’r adborth da a gafodd ynglyn â’r cwrs, yn enwedig y darlithwyr a’r ffocws ar agweddau ymarferol.

Yr agweddau o’r cwrs y mwynhaodd Saumitra orau oedd y sylw a roddwyd i ddamcaniaethau rheoli, a sut i gymhwyso’r damcaniaethau hynny i’w brofiadau ef. Roedd cyfleusterau’r llyfrgell yn ddefnyddiol tu hwnt, gan gynnwys yr oriau agor 24-awr a wnaeth cydbwyso astudiaethau, darlithoedd a swydd ran-amser yn haws. Roedd Saumitra hefyd yn gwerthfawrogi’r adnoddau helaeth a oedd ar gael yn y llyfrgell, gan gynnwys y mynediad i gylchgronau rheoli.

Mae gan Saumitra dros un ar ddeg blynedd o brofiad yn arwain swyddogaethau ariannol / TG gwahanol gyfadrannau gwaith â hyd at 7000 o weithwyr a £1.5-2 biliwn mewn gwerthiannau. Ers mis Hydref 2009, mae wedi arbed costau o rhwng £10m ac £11m. Mae Saumitra’n credu bod y cwrs MBA wedi rhoi golwg iddo ar y byd masnach, ac wedi helpu i ddatblygu ei weledigaeth y tu hwnt i TG ac i feysydd eraill. Meddai; “Gwnaeth Brifysgol Abertawe a’r rhaglen MBA fy ysbrydoli i beidio â bod yn hapus hyd nes i mi ddod o hyd i’r gorau”.

Ei gyngor i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd yw i gynllunio pum mlynedd ymlaen: “Meddyliwch am ble yr ydych am fod ymhen 5 mlynedd a gweithiwch am yn ôl. Gwnewch restr o’r pethau y bydd angen i chi eu gwneud i gyrraedd yno a diwygiwch y rhestr bob hyn a hyn.”

Mae Saumitra yn adnewyddu ei gysylltiad â Phrifysgol Abertawe drwy gynnal sgyrsiau yn y Coleg Busnes ac Economeg. Mae’n bwriadu rhannu ei brofiadau a’i lwyddiannau gyda’r myfyrwyr a darparu cymorth i fyfyrwyr MBA wrth iddynt ddewis testunnau eu traethodau hir.

I gael gwybod mwy am gefnogi Abertawe, cliciwch yma.