Cyn-fyfyrwyr

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU Latest News

The system reports the following message:

Feed failed to load, got response code 404

Gwella'ch Gyrfa

Rhwydweithiau Proffesiynol

Ymunwch â Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar LinkedIn i gysylltu â chyn-fyfyrwyr ar draws y byd sy'n gweithio mewn amrywiaeth o broffesiynau.

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Fel un sy wedi graddio o Brifysgol Abertawe, gallwch gael mynediad i gyngor diduedd staff sy â chymwysterau proffesiynol y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogwyedd, a hynny o fewn awyrgylch cefnogol.

Darllenwch mwy.

Ymunwch â Rhwydwaith Abertawe

Ymunwch â Rhwydwaith Abertawe, lle gallwch reoli'ch proffil a diweddaru eich manylion. Gallwch hefyd ddefnyddio'r Cyfeiriadur Cyn-fyfyrwyr Ar-lein i bori'r gronfa ddata am eich hen ffrindiau a chyd-fyfyrwyr.

Mewngofnodi / Cofrestri

Hanesion Llwyddiant

Ydych chi wedi meddwl erioed am beth mae cyd-fyfyriwr yn ei wneud erbyn hyn? Mae llawer o gyn-fyfyrwyr Abertawe wedi mynd ymlaen i gyflawniadau mawr a datblygu gyrfa mewn amrywiaeth eang o feysydd. Darllenwch fwy i weld os allwch adnabod wyneb cyfarwydd...

Cefnogi Abertawe

Wrth i ariannu cyhoeddus ar gyfer addysg uwch barhau i leihau, mae prifysgolion ar draws y DU yn galw ar eu cyn-fyfyrwyr a'u ffrindiau i gefnogi amrywiaeth eang o brosiectau a mentrau.

Gallwch helpu myfyriwr o gefndir llai breintiedig, ariannu prosiect ymchwil neu gynorthwyo a newidiadau cyffrous y campws. Beth bynnag y dewiswch ei gefnogi, bydd eich rhodd yn hollbwysig i lwyddiannau parhaus Prifysgol Abertawe.