Deddfwriaeth Amgylcheddol

DEDDFWRIAETH AMGYLCHEDDOL

Mae gan Brifysgol Abertawe danysgrifiad i gronfa ddata CEDREC ar gyfer deddfwriaethau amgylcheddol.

Gallwch chi a’ch adrannau wybod yr wybodaeth ddiweddaraf yngl┼Ěn â’r deddfwriaethau sy’n newydd, y rhai sydd wedi’u dirymu a’r rhai sydd wedi’u diweddaru.

I gael at gronfa ddata CEDREC e-bostiwch sustainability@swansea.ac.uk.