Deddfwriaeth Amgylcheddol

Mae Prifysgol Abertawe wedi tanysgrifio i gronfa ddata CEDREC ar gyfer deddfwriaethau amgylcheddol. 

Gallwch chi a’ch adrannau weld yr wybodaeth ddiweddaraf yngl┼Ěn â deddfwriaethau newydd, rhai a diweddarwyd a rhai a ddiddymwyd.

I gael mynediad at gronfa ddata CEDREC e-bostiwch sustainability@swansea.ac.uk